ZAKRES USŁUG

Produkty i usługi

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów (w tym osób fizycznych), dostosowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Szczegółowa oferta firmy

W ramach swoich usług Kancelaria wykonuje na rzecz obsługiwanych podmiotów następujące czynności:

  • sporządzanie analiz i opinii prawnych
  • konsultacje i porady prawne
  • przygotowywanie projektów kontraktów handlowych, umów, porozumień
  • sporządzanie pism procesowych i innych pism wymagających konsultacji prawnika
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych (cywilnym, gospodarczym, pracy, upadłościowym, naprawczym, rodzinnym, spadkowym)
  • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym (Krajowy Rejestr Sądowy)
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji, w tym administracji podatkowej
  • reprezentacja w negocjacjach i w mediacji
  • reprezentacja przed innymi osobami prawnymi i fizycznymi

Do czynności, które radcowie standardowo wykonują w ramach kompleksowej obsługi prawnej należy nie tylko zastępstwo prawne przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej, ale przede wszystkim bieżące udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, zarówno krótkich, bezpośrednio na opiniowanych dokumentach, jak też pisemnych, bardzo szczegółowych, obejmujących wykładnię prawną poszczególnych zagadnień, a także opracowywanie i opiniowanie umów gospodarczych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Kancelaria gwarantuje obsługę bez przerw związanych chociażby z urlopami, czy też ewentualnymi chorobami. Przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą prawną nie angażujemy pracowników obsługiwanego przedsiębiorcy do czynności pomocniczych, związanych choćby z kserowaniem, czy też archiwizowaniem dokumentów procesowych. Kancelaria wyposażona jest we własny sprzęt techniczno-biurowy w pełnym zakresie oraz archiwum. Także w przypadku konieczności świadczenia pomocy prawnej poza siedzibą Kancelarii nie ma potrzeby, aby przedsiębiorstwo zapewniało radcy prawnemu wyposażenie stanowiska pracy. Każdy z prawników Kancelarii wyposażony jest w komputer przenośny z pełną wersją oprogramowania prawniczego.