WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu pracy Kancelarii.

Stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. 2002 r., Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.)

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

 • system wynagrodzenia indywidualnego
  - wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług;
 • system wynagrodzenia ryczałtowego
  - stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej,
  - wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;
 • system z premią za sukces
  - w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy

Cena kompleksowej obsługi prawnej jest zależna od sposobu jej wykonywania. Standardowo, w większości przypadków praktykowany jest system obsługi doraźnej, co oznacza, iż pracownicy Kancelarii pozostają do pełnej dyspozycji klienta przez cały tydzień w siedzibie Kancelarii, a także po telefonicznym zgłoszeniu wykonują czynności bezpośrednio w siedzibie obsługiwanego podmiotu lub też w innym miejscu.

Opłaty pobierane są z góry lub w ratach i powiększane są o 23% VAT oraz o zaliczki na wydatki w postaci opłat sądowych oraz skarbowych.