O KANCELARII

Kancelaria Radców Prawnych Aleksandra Tyburska i Wspólnicy Spółka Komandytowa rozpoczęła działalność w 1998 roku, pierwotnie jako Kancelaria Radcy Prawnego, zaś w lipcu 2006 roku przekształcona została forma prowadzonej działalności w spółkę komandytową. Do maja 2010r. Kancelaria nosiła nazwę: Kancelaria Radców Prawnych Aleksandra Gibuła i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Siedziba Kancelarii do kwietnia 2011r. mieściła się przy ul. Kowalskiej 1 w Słupsku, a obecnie zlokalizowana jest przy ul. Armii Krajowej 33 w Słupsku.

Obecnie Kancelaria to zgrany zespół sześciu osób: radca prawny Aleksandra Tyburska, radca prawny Krzysztof Wenta, radca prawny Łukasz Rejmer, aplikanci radcowscy II roku Lucyna Kowalczyk i Adam Dudź oraz sekretarz kancelarii Anna Dzimiszkiewicz.

Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w kompleksowym świadczeniu pomocy prawnej przedsiębiorcom na podstawie stałych umów zlecenia zarówno na terenie regionu słupskiego, jak również na terenie całego kraju. Specjalizujemy się również w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego (doświadczenia w obsłudze samorządu gminnego oraz wojewódzkiego).

Realizowaliśmy i realizujemy zlecenia zastępstw procesowych w sprawach sądowych zlecanych przez podmioty indywidualne (także osoby fizyczne), w tym również podmioty zagraniczne. Z powyższym związana jest bardzo dobra znajomość przede wszystkim prawa cywilnego i gospodarczego, a także zagadnień związanych z prawem spółek handlowych, zakładaniem, przekształcaniem i łączeniem spółek, a także dokonywaniem wszelkich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Współpraca radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz sekretarza Kancelarii pozwala na merytoryczny podział zagadnień w Kancelarii i specjalizację poszczególnych osób w konkretnych dziedzinach prawa. Z tego też powodu Kancelaria jest wsparciem dla przedsiębiorców w szerszym zakresie aniżeli tylko prawo cywilne i gospodarcze, lecz również w zakresie prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa podatkowego, czy też prawa zamówień publicznych.

W celu świadczenia usług prawnych na coraz wyższym poziomie Kancelaria kładzie duży nacisk na doskonalenie zawodowe pracowników (studia podyplomowe, szkolenia i kursy specjalistyczne).