WITAMY NA NASZEJ STRONIE
KRÓTKO O NAS

W ramach swoich usług Kancelaria wykonuje na rzecz obsługiwanych podmiotów następujące czynności:

  • sporządzanie analiz i opinii prawnych
  • konsultacje i porady prawne
  • przygotowywanie projektów kontraktów handlowych, umów, porozumień
  • sporządzanie pism procesowych i innych pism wymagających konsultacji prawnika
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych (cywilnym, gospodarczym, pracy, upadłościowym, naprawczym, rodzinnym, spadkowym)
  • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym (Krajowy Rejestr Sądowy)
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji, w tym administracji podatkowej
  • reprezentacja w negocjacjach i w mediacji
  • reprezentacja przed innymi osobami prawnymi i fizycznymi

Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w kompleksowym świadczeniu pomocy prawnej przedsiębiorcom na podstawie stałych umów zlecenia zarówno na terenie regionu słupskiego, jak również na terenie całego kraju.

więcej »